poniedziałek, 10 września 2012

Nowenna do Św. Stanisława Kostki-I dzień (9.09)

Przepraszam, że tak późno...

Nie mam jednak pamięci do dat-coś w tym jest.


9.09-rozpoczęła się nowenna (modlitwa przez 9 kolejnych dni) do Św. Stanisława Kostki. Poprzez wstawiennictwo świętych modlimy się do Jezusa. Od pewnego czasu zauważam, że warto także w taki sposób się modlić w codzienności (nie tylko w sposób szczególny przez te wyznaczone 9 dni).


Prośmy wspólnie także Ducha Św. o opiekę przez ten czas-o wytrwałość, nadzieję, odwagę do przeżycia tej przygody z Jezusem pragnąc naśladować dobre cechy, jakie miał Staś Kostka. 


Jestem ciekawa czy i w tym roku dla młodzieży będzie nabożeństwo lub tak jak kiedyś (jak jeszcze ja byłam w takim wieku) pielgrzymka piesza na Górę Św. Anny. Piękny to był czas. Będę się modliła aby ta pielgrzymka mogła mieć miejsce i   o pogodę na ten dzień oraz w intencjach bliskich sercu, pamiętając o osobach, które prosiły lub tych co nie prosiły, ale wiem, że potrzebne jest im wsparcie modlitwy. Będą to niektóre z intencji na ten czas.

Zachęcam szczerze do takiej formy modlitwy tym razem chcąc odkrywać drogę do Jezusa za pośrednictwem Św. Stanisława Kostki.


Teksty nowenny do Św. Stanisława Kostki (umieszczony poniżej-dzień I-9.09)-znaleziona na stronie:

http://skostka.blogspot.com/2011/09/nowenna-do-sw-stanisawa-1.html  


Nowenna do św. Stanisława (1)

DZIEŃ PIERWSZY
„Nie będziesz miał bogów cudzych przede Mną"
(Wj 20,3; Pwt 5,7)
Rozważanie
Jam jest Pan, Bóg twój, który cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli. Nie będziesz miał bogów cudzych przede Mną, abyś był wol­nym człowiekiem. Abyś nie utracił tego największego daru i nie uwi­kłał się w rozmaite zniewolenia.
Z tego przykazania wyrastają inne. Zostały one wypisane na ka­miennych tablicach i w twoim sercu. To pierwsze prawo-ostrzeżenie jest wynikiem Bożej dobroci i troski, byś strzegł twego prawdziwego dobra. Jeśli zburzysz to prawo, zaszkodzisz sobie, zburzysz ład życia i wszelką wspólnotę, poczynając od rodziny, poprzez naród i społe­czeństwa.
Bóg prawdziwy, jeśli będzie miał pierwszeństwo w twoim życiu, da ci przeogromną moc, abyś dojrzewał, rozwijał się, mógł być odpo­wiedzialny i wierny, rozumieć siebie i wytrwać w swym powołaniu chłopaka czy dziewczyny, a potem mężczyzny czy kobiety.
Ten Boży skarb przechowujesz jednak w glinianym, kruchym na­czyniu, jak określił to św. Paweł. Szatan, skoro kusił Chrystusa, tak samo będzie i ciebie wielokrotnie doświadczał na górze kuszenia. W miejsce Boga będzie ci proponował bogactwa tego świata, przy­jemności, rozkosze zmysłów i uczuć oraz władzę wmawiając, że po­trafisz sam rozstrzygać o dobru i złu, jak też kierować i rządzić wszystkim. Oby starczyło ci sił jak Chrystusowi, aby za każdym ra­zem powiedzieć: Nie będę miał bogów cudzych przed Tobą, ale Bogu samemu służyć będę!
Nie pozwól rozbić tego naczynia, które zawiera Bożą Prawdę i Boże Prawo. Nie pozwól rozbić i zniszczyć tego porządku moralnego, którego strzeże twoje sumienie. A jeśli to naczynie popękało, obyś szybko je posklejał.
Modlitwa
Święty Stanisławie! I Ty miałeś swoje „góry kuszenia". Mogłeś wybrać życie beztroskie wiedeńskiego studenta, posiadając pienią­dze i służących. Mogłeś wybrać karierę, władzę, zaszczyty. Zrezy­gnowałeś z tego wszystkiego, aby w ubóstwie i pokorze służyć same­mu Bogu. Uproś mi siłę i mądrość, bym nie szukał szczęścia i wolności poza Bogiem i nie zmarnował mojej młodości. Bym nie stracił ufności wobec Boga, który niczego nie chce mi odebrać. Pra­gnie obdarzyć jedynie tym wszystkim, co prowadzi ku wartościom najwyższym i zaspokaja wszelkie moje najgłębsze tęsknoty. Amen.
Rachunek sumienia
Jakim naprawdę naczyniem jestem? Jakie zawartości w nim prze­chowuję? Z czego muszę je oczyścić, a o co wzbogacić? Jakie pęknię­cia mam szybko naprawić? Czy starcza mi odwagi w oczyszczaniu mych pragnień i celów, by czynić to, co się Bogu podoba? A może Bóg jest tylko dodatkiem do doczesności, która stała się mym pierw­szoplanowym bożkiem?
Przesłania
Przyjdzie bowiem chwila, kiedy zdrowej nauki nie będą znosili, ale według własnych pożądań (...) będą sobie mnożyli nauczycieli. Będą się odwracali od słuchania prawdy, a obrócą się ku zmyślonym opowia­daniom. Ty zaś czuwaj... (2 Tm 4,3-4).
Do wyższych rzeczy jestem stworzony (św. Stanisław Kostka).
Wyciągam ręce do Ciebie; moja dusza pragnie Ciebie jak zeschła ziemia (Ps 143,6).
Panie, do kogóż pójdziemy, Ty masz słowa życia wiecznego (J 6,68).
Ojcze nasz..., Zdrowaś Maryjo..., Chwała...

 Można też jeszcze odmawiać  Litanię do Św. Stanisława Kostki (tekst umieszczony poniżej-znaleziona na stronie: http://ststanskostka.org/wordpress/?page_id=492/#Litania

Litania do świętego Stanisława Kostki

Kyrie elejson – Chryste elejson, Kyrie elejson
Chryste usłysz nas – Chryste wysłuchaj nas
Ojcze z nieba Boże – zmiłuj się nad nami
Synu Odkupicielu świata Boże – zmiłuj się nad nami
Duchu Święty Boże – zmiłuj się nad nami
Święta Trójco jedyny Boże – zmiłuj się nad nami
Święta Maryjo – Królowo wyznawców – módl się za nami
Święty Stanisławie, gorliwy w służbie Bożej – módl się za nami
Święty Stanisławie, wierny wyznawco Chrystusa – módl się za nami
Święty Stanisławie, wielki czcicielu Najświętszego Sakramentu – módl się za nami
Święty Stanisławie, wierny synu Maryi Panny – módl się za nami
Święty Stanisławie, zwycięzco samego siebie – módl się za nami
Święty Stanisławie, panujący nad swymi popędami – módl się za nami
Święty Stanisławie, gorliwy w wypełnianiu powołania – módl się za nami
Święty Stanisławie, mężny wśród przeciwności – módl się za nami
Święty Stanisławie, zwycięzco złych mocy – módl się za nami
Święty Stanisławie, wzorze skromności i czystości – módl się za nami
Święty Stanisławie, wzorze miłości rodziców – módl się za nami
Święty Stanisławie, przykładzie posłuszeństwa – módl się za nami
Święty Stanisławie, wzorze pilności i pracowitości – módl się za nami
Święty Stanisławie, ozdobo życia zakonnego – módl się za nami
Święty Stanisławie, łaską dobrej modlitwy przez Boga obdarowany – módl się za nami
Święty Stanisławie, któryś wierny powołaniu trudną podróż odbył – módl się za nami
Święty Stanisławie, którego także czas wypoczynku do Boga zbliżał – módl się za nami
Święty Stanisławie, w chorobie Ciałem Chrystusa nakarmiony – módl się za nami
Święty Stanisławie, któryś błogosławioną śmierć swoją przepowiedział – módl się za nami
Święty Stanisławie, którego świętość znana jest na całym świecie – módl się za nami
Święty Stanisławie, któryś imię Polski na całym świecie rozsławił – módl się za nami
Święty Stanisławie, któryś Ojczyznę nasz w niebezpieczeństwach ratował – módl się za nami
Święty Stanisławie, patronie młodzieży polskiej – módl się za nami
Święty Stanisławie, wielki synu Mazowsza – módl się za nami
Abyśmy z Bogiem i ludźmi w przyjaźni żyli – uproś nam u Boga
Abyśmy wolę Bożą wiernie wypełniali – uproś nam u Boga
Abyśmy cnoty Twe naśladowali – uproś nam u Boga
Abyśmy pokusy szatana, świata i ciała zwyciężali – uproś nam u Boga
Abyśmy bez sakramentów świętych z tego świata nie zeszli – uproś nam u Boga
Abyśmy zbawienia wiecznego dostąpić mogli – uproś nam u Boga
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – przepuść nam Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – wysłuchaj nas Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – zmiłuj się nad nami
K: Prostymi drogami przeprowadził Pan sprawiedliwego
W: I ukazał Mu Królestwo Boże
Módlmy się:
Boże, który wśród wielu cudów swej mądrości w młodym nawet wieku udzielasz łaski dojrzałej świętości, spraw prosimy, abyśmy za przykładem św. Stanisława gorliwie czas pracą wypełniając zdążali do wiekuistego zbawienia. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Wszystkie komentarze są moderowane. Administrator strony decyduje, które z nich zostaną opublikowane.