niedziela, 30 grudnia 2012

Wspólnota Rodziny.

1. Rodzina; przykład Świętej Rodziny:

Rodzina... to czas, troska o Miłość, zaufanie, dobre życie z Jezusem. Nie brakuje trudniejszych chwil; jednak kryzysy powinny być po to, aby móc z pomocą Bożej łaski wspólnie się z nimi zmierzyć. Wzorem Rodziny może być dla nas Święta Rodzina z Nazaretu (Józef, Maryja, Jezus); dziś Ich Święto; czy tylko Ich? Myślę, że nie. Przypomnienie o wartości Rodziny jest ważne. Problemy nie tylko istnieją tam, ale również i tam, czyli w środowisku rodzinnym. Rodziny tworzą społeczeństwo-to w tej małej "komórce" społecznej zostaliśmy nauczeni lub nie-tego jak postępujemy, jakimi wartościami kierujemy się w życiu.

Ważna zachęta: Spróbuj(my) naśladować Świętą Rodzinę w czynieniu dobra; w różnych chwilach życia: w tych pięknych, ale także podczas, tych trudniejszych chwil, dni itd.

2. Modlitwa w intencji Rodzin-przyłączysz się?:

Potrzeba i w modlitwie pamiętać o Rodzinie.
 Myślę, że to może być dla mnie jedno z postanowień na 2013 Rok (częściej modlić się w intencji rodzin (własnej, z której pochodzę, rodzin parafii, rodzin Polski oraz świata). Przyłączy się ktoś do modlitwy w tej intencji? Wspólnie piękniej działać; niż samemu. Zacząć od samego siebie, ale po to, by działać na szerszym polu: wspólnoty lokalnej, potem społeczeństwa.

Podzielę się w dalszej części notatki przykładowym tekstem modlitwy za rodziny zawartym w pewnej książeczce  z modlitwami; podane źródło z tekstem, skąd spisałam ją:

"Modlitwa za rodziny":

Stworzycielu wszelkiego dobra, Duchu Święty, który jesteś jednością i mocą miłości wspólnot rodzinnych.
Zwracamy się do Ciebie z naszym wołaniem i prośbą za rodziny naszej parafii i wszystkie rodziny świata.
Duchu Święty chroń więzi małżeńsko-rodzinne, pomóż małżonkom zaufać sobie do końca, niech na tej płaszczyźnie wzrasta wciąż wzajemne zrozumienie, zdolność przebaczenia i radość ciągłego wzrastania w miłości, która jest darem samego Boga.
Pomóż nam pamiętać, że z tego najcenniejszego daru przyjdzie nam zdać sprawę.
Bowiem na końcu naszego życia sądzeni będziemy tylko z miłości.
Duchu Święty połącz nas w jedną rodzinę dzieci Bożych, strzeż w nas daru wierności i uczciwości,
pomóż nam pielęgnować taką atmosferę w naszych rodzinach, abyśmy wspólnie mogli zaświadczyć o tym, że Ty, Boże, królujesz i żyjesz w nas i z nami. Amen".

Źródło:
"Przyjdź Duchu Święty. Bractwo Ducha Świętego", autor: o. Henryk Kałuża SVD, Nysa 2007, s. 40.


3. Inne zakończenie, czyli zatrzymajmy się + pytania do przemyślenia:

Róż(n)oczas.

Miałam nie pisać dziś... czasem jednak są takie dni, że za dużo myśli w głowie, i jakoś mimo wszystko, lepiej gdzieś je dać; choć część-bo biją się o miejsce. Dla niektórych z nich miejsce jest tutaj. Nie wiem czy przebiję ilością-czy napiszę więcej niż w 2011 r. Pamiętam dobrze o tym, że "bardziej liczy się jakość niż ilość". Zasada ta jest ważna i myślę: bardzo dobrze pasuje, aby napisać o niej tutaj. Myślę, że więcej tłumaczeń na ten temat nie będzie. Co będzie dalej? Jeśli chcesz człowieku, przeczytaj;