piątek, 23 września 2011

'Zakochaj się w Panu i pozwól, by prowadził Cię' :)

Liturgia Słowa dnia dzisiejszego :):


Wspomnienie św. Pio z Pietrelciny, kapłana

(Ag 1,15b-2,9)

W drugim roku [rządów] króla Dariusza. Dnia dwudziestego pierwszego siódmego miesiąca Pan skierował te słowa do proroka Aggeusza: Powiedzże to Zorobabelowi, synowi Szealtiela, namiestnikowi Judy, i arcykapłanowi Jozuemu, synowi Josadaka, a także reszcie ludu: Czy jest między wami ktoś, co widział ten dom w jego dawnej chwale? A jak się on wam teraz przedstawia? Czyż nie wydaje się wam, jakby go w ogóle nie było? Teraz jednak nabierz ducha, Zorobabelu - wyrocznia Pana - nabierz ducha, arcykapłanie Jozue, synu Josadaka, nabierz też ducha cały lud ziemi! - wyrocznia Pana. Do pracy! Bo Ja jestem z wami, wyrocznia Pana Zastępów. Zgodnie z przymierzem, które zawarłem z wami, gdyście wyszli z Egiptu, duch mój stale przebywa pośród was; nie lękajcie się! Bo tak mówi Pan Zastępów: Jeszcze raz, [a jest to] jedna chwila, a Ja poruszę niebiosa i ziemię, morze i ląd. Poruszę wszystkie narody, tak że napłyną kosztowności wszystkich narodów, i napełnię chwałą ten dom, mówi Pan Zastępów. Do Mnie należy srebro i do Mnie złoto - wyrocznia Pana Zastępów. Przyszła chwała tego domu będzie większa od dawnej, mówi Pan Zastępów; na tym to miejscu Ja udzielę pokoju - wyrocznia Pana Zastępów.


(Ps 43,1-4)
REFREN: Zaufaj Panu, On jest twoim Zbawcą


Osądź mnie, Boże, sprawiedliwie
i broń mojej sprawy przeciwko ludowi, nie znającemu litości,
wybaw mnie od człowieka
podstępnego i niegodziwego.


Ty bowiem, Boże, jesteś ucieczką moją,
dlaczego mnie odrzuciłeś?
Czemu chodzę smutny
i prześladowany przez wroga?


Ześlij światłość i wierność swoją,
niech one mnie wiodą,
niech one mnie zaprowadzą na Twoją górę świętą
i do Twoich przybytków.


I przystąpię do ołtarza Bożego,
do Boga, który jest moim weselem i radością,
i będę Cię chwalił przy dźwiękach lutni,
Boże mój, Boże.

Piosenka związana z tematem-tak myślę:


Vox Eremi 'Zakochaj się w Panu'

24-25.09.2011- XII Jarmark Franciszkański w Opolu

Czytelniku, nie masz planu na najbliższy weekend, jesteś z woj. opolskiego lub chcesz tam przyjechać, jeśli możesz...? Jeśli tak, to świetnie, bo, po co?, na co?, dlaczego?-poczytać proszę informacje niżej  to odpowiedzi na te pytania staną się jasne-będzie m.in. zbiórka pieniędzy (renowacja zabytkowego obiektu kościelno-klasztornego, należącego do nielicznych zabytków naszego miasta, w którym znajduje się m.in. nekropolia Piastów Opolskich) . Przepraszam, że po raz kolejny tak późno daję znać co się dzieje. Czas za szybko pomyka-to pewnie dlatego :D.


Z franciszkańskim pozdrowieniem-Pokój i Dobro! :)- serdecznie zapraszam... na:  (kolejny-tegoroczny to już 12sty) Jarmark Franciszkański-szczegóły poniżej (oraz na umieszczonym gdzieś dalej w tej notce plakacie):

niedziela, 18 września 2011

Wspomnienie Św. Stanisława Kostki

W piątek byłam na czuwaniu z okazji dzisiejszego  wspomnienia Stasia Kostki (kiedyś może coś więcej na ten temat-nie będzie łatwo zebrać słów). Teraz natomiast chciałabym się podzielić znalezionym na yt filmikiem w trzech częściach opowiadającego historię tego nietuzinkowego młodzieńca. Owocnego oglądania życzę. Przyznam, że mnie bardzo zainteresowało przedstawienie w taki sposób tej historii :). Pogratulować pomysłu twórcom.
Źródło: serwis youtube.com:

                            Krótka historia o Staszku Kostce część 1: 


           Krótka historia o Staszku Kostce cześć 2: 
                              

           Krótka historia o Staszku Kostce część 3: 


Na koniec jedna z modlitw za wstawiennictwem Św. Stanisława Kostki: 

sobota, 17 września 2011

Stygmaty Św. Franciszka z Asyżu


' W roku 1224 św. Franciszek z Asyżu otrzymał dar stygmatów, ślady męki Chrystusa, poprzez które jeszcze bardziej upodobnił się do Tego, którego ukochał ponad wszystko.
W życiu św. Franciszka z Asyżu (1182-1226) szczególne miejsce zajmowała kontemplacja wcielenia Chrystusa. Niespełna rok po urządzeniu w Greccio inscenizacji biblijnej narodzenia Pana Jezusa, Franciszek trwał na modlitwie i czterdziestodniowym poście ku czci Michała Archanioła. W 1224 roku, najprawdopodobniej 14 września rano, w święto Podwyższenia Krzyża Świętego, kiedy na górze La Verna (popularnie zwanej w Polsce Alwernią), modlił się i kontemplował mękę Chrystusa, otrzymał na swoim ciele niezwykły dar - stygmaty.

sobota, 10 września 2011

Wiersz, który wędruje ze mną od pewnego momentu


Przypomniały mi się czasy, kiedy mogłam brać udział w spotkaniach Rodziny Młodzieży Franciszkańskiej (RMF-nie mylić z radiem proszę) , które prowadzili ojcowie franciszkanie przyjeżdżający z G.Św.Anny. Wtedy spotkanie było przygotowane przez o. Alana OFM.

Podczas jednego z takich spotkań prócz dyskusji towarzyszył nam przytoczony fragment tego wiersza. Chodzi dokładnie o taki: 
'Uczyniwszy na wieki wybór 
W każdej chwili wybierać muszę'

czwartek, 1 września 2011

Pokora+zaufanie=właściwa współpraca z łaską Bożą

Słowo Boże na dziś:
" Wspomnienie bł. Bronisławy, dziewicy

(Kol 1,9-14)
Od dnia, w którym usłyszeliśmy o was, nie przestajemy za was się modlić i prosić /Boga/, abyście doszli do pełnego poznania Jego woli, w całej mądrości i duchowym zrozumieniu, abyście już postępowali w sposób godny Pana, w pełni Mu się podobając, wydając owoce wszelkich dobrych czynów i rosnąc przez głębsze poznanie Boga. Niech moc Jego chwały w pełni was umacnia do /okazywania/ wszelkiego rodzaju cierpliwości i stałości. Z radością dziękujcie Ojcu, który was uzdolnił do uczestnictwa w dziale świętych w światłości. On uwolnił nas spod władzy ciemności i przeniósł do królestwa swego umiłowanego Syna, w którym mamy odkupienie - odpuszczenie grzechów.