piątek, 3 maja 2013

3.05 Uroczystość NMP Królowej Polski

Trwa majowy czas... Maryi czas-wspólnej drogi z Nią do Jezusa.

Dziś po raz kolejny w życiu jakby inaczej, na nowo odkrywam Najświętszą Maryję Pannę Królową Polski.
Matka Jezusa: cicha, pokorna, konsekwentna, otwarta sercem na działanie łaski Bożej, słuchająca natchnień Ducha Św., rozważająca Słowo Życia-Słowo Boże-pragnąca Nim żyć na co dzień.


Dziękuję Bogu, że ktoś, pewien Boży Człowiek-Kapłan-kiedyś skutecznie zaproponował mi przyjaźń na poziomie wiary właśnie z Tobą Mamo-NMP Królowo Polski. Jestem m.in. za to bardzo wdzięczna (oraz za  wiele więcej patrząc z punktu wiary) i nadal pamiętam w modlitwie.

Nie da się tego przekazać słowami, co chcę wyrazić. Będą one niepozorne, ale ważne: można zrozumieć oczami serca. Podzielę się rozważaniem Słowa Bożego-Ewangelii na tą uroczystość.

Ewangelia z dzisiejszego dnia: 3.05.2013:

Uroczystość Najświętszej Maryi Panny, Królowej Polski


(J 19,25-27)
Obok krzyża Jezusowego stały: Matka Jego i siostra Matki Jego, Maria, żona Kleofasa, i Maria Magdalena. Kiedy więc Jezus ujrzał Matkę i stojącego obok Niej ucznia, którego miłował, rzekł do Matki: Niewiasto, oto syn Twój. Następnie rzekł do ucznia: Oto Matka twoja. I od tej godziny uczeń wziął Ją do siebie.

Komentarz do Ewangelii: