piątek, 23 września 2011

'Zakochaj się w Panu i pozwól, by prowadził Cię' :)

Liturgia Słowa dnia dzisiejszego :):


Wspomnienie św. Pio z Pietrelciny, kapłana

(Ag 1,15b-2,9)

W drugim roku [rządów] króla Dariusza. Dnia dwudziestego pierwszego siódmego miesiąca Pan skierował te słowa do proroka Aggeusza: Powiedzże to Zorobabelowi, synowi Szealtiela, namiestnikowi Judy, i arcykapłanowi Jozuemu, synowi Josadaka, a także reszcie ludu: Czy jest między wami ktoś, co widział ten dom w jego dawnej chwale? A jak się on wam teraz przedstawia? Czyż nie wydaje się wam, jakby go w ogóle nie było? Teraz jednak nabierz ducha, Zorobabelu - wyrocznia Pana - nabierz ducha, arcykapłanie Jozue, synu Josadaka, nabierz też ducha cały lud ziemi! - wyrocznia Pana. Do pracy! Bo Ja jestem z wami, wyrocznia Pana Zastępów. Zgodnie z przymierzem, które zawarłem z wami, gdyście wyszli z Egiptu, duch mój stale przebywa pośród was; nie lękajcie się! Bo tak mówi Pan Zastępów: Jeszcze raz, [a jest to] jedna chwila, a Ja poruszę niebiosa i ziemię, morze i ląd. Poruszę wszystkie narody, tak że napłyną kosztowności wszystkich narodów, i napełnię chwałą ten dom, mówi Pan Zastępów. Do Mnie należy srebro i do Mnie złoto - wyrocznia Pana Zastępów. Przyszła chwała tego domu będzie większa od dawnej, mówi Pan Zastępów; na tym to miejscu Ja udzielę pokoju - wyrocznia Pana Zastępów.


(Ps 43,1-4)
REFREN: Zaufaj Panu, On jest twoim Zbawcą


Osądź mnie, Boże, sprawiedliwie
i broń mojej sprawy przeciwko ludowi, nie znającemu litości,
wybaw mnie od człowieka
podstępnego i niegodziwego.


Ty bowiem, Boże, jesteś ucieczką moją,
dlaczego mnie odrzuciłeś?
Czemu chodzę smutny
i prześladowany przez wroga?


Ześlij światłość i wierność swoją,
niech one mnie wiodą,
niech one mnie zaprowadzą na Twoją górę świętą
i do Twoich przybytków.


I przystąpię do ołtarza Bożego,
do Boga, który jest moim weselem i radością,
i będę Cię chwalił przy dźwiękach lutni,
Boże mój, Boże.

Piosenka związana z tematem-tak myślę:


Vox Eremi 'Zakochaj się w Panu'

(Mk 10,45)

Syn Człowieczy przyszedł, żeby służyć i dać swoje życie no okup za wielu.


(Łk 9,18-22)
Gdy raz Jezus modlił się na osobności, a byli z Nim uczniowie, zwrócił się do nich z zapytaniem: Za kogo uważają Mnie tłumy? Oni odpowiedzieli: Za Jana Chrzciciela; inni za Eliasza; jeszcze inni mówią, że któryś z dawnych proroków zmartwychwstał. Zapytał ich: A wy za kogo Mnie uważacie? Piotr odpowiedział: Za Mesjasza Bożego. Wtedy surowo im przykazał i napomniał ich, żeby nikomu o tym nie mówili. I dodał: Syn Człowieczy musi wiele wycierpieć: będzie odrzucony przez starszyznę, arcykapłanów i uczonych w Piśmie; będzie zabity, a trzeciego dnia zmartwychwstanie.


Komentarz


Liturgia Kościoła łączy dziś ewangeliczną zapowiedź męki Jezusa z niezwykle krzepiącym tekstem pierwszego czytania. "Nabierz ducha", "Ja jestem z wami", "Nie lękajcie się" - zapewnia nas Bóg przez usta proroka. Podobny kontrast widzimy w osobie św. Ojca Pio, wyjątkowo zjednoczonego z Jezusem ukrzyżowanym kapłana stygmatyka, który w swoim cierpieniu nie zamknął się na innych, lecz niósł wielu otuchę i nadzieję. To nasz stosunek do Jezusa rozstrzyga o tym, czy cierpienie nas niszczy, czy staje się krzyżem, który zbawia.


Mira Majdan, "Oremus" wrzesień 2005, s. 95


Źródło:
Czytania mszalne z elektronicznej prenumeraty:http://www.mateusz.pl/czytania/2011/20110923.htm 
Komentarz z w/w Oremusa  

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Wszystkie komentarze są moderowane. Administrator strony decyduje, które z nich zostaną opublikowane.