sobota, 5 października 2013

Październikowe początki/4.10 Wspomnienie św. Franciszka z Asyżu

Notka chyba tym razem do dwóch kategorii, bo jest i o wędrowaniu i o modlitwie do Boga za wstawiennictwem św. Franciszka z Asyżu. Intensywny tydzień, czyli październik trwa. Trzeba się przestawić. Mam nadzieję, że z Bożą pomocą to będzie. Tak, z Jezusem znów radośniej, choć powrót do Niego w sakramencie pokuty i pojednania znów był trudny, ale piękny. Uwielbiony bądź Boże za Dar Twojego Miłosierdzia i ludzi, którzy nie tylko słowem, ale przede wszystkim czynem, życiem wiarą na co dzień daję o Tobie świadectwo. Pragnę uczyć się od nich, by jeszcze wytrwalej wędrować z Tobą przez życie. 
Co jeszcze było w tym tygodniu?
W środę zaczęliśmy świętować już w Transitus (śmierć św. Franciszka dla ziemi, a narodziny dla Nieba), ale 4.10 Wspomnienie św. Franciszka z Asyżu. Cudownie było trwać dwa razy na Eucharystii i Adoracji Najśw. Sakr. Nie przez przypadek tak było. Intensywnie, zmęczenie jest, ale żyjemy :D. Dziękuję Bogu i ludziom. Z pamięcią w modlitwie OFM (nie tylko 4.10). 


"Uwielbienie Boga NajwyższegoTy jesteś Święty Pan Bóg jedyny,
który czynisz cuda (por. Ps 76, 15).
Ty jesteś wielki (por. Ps 85, 10),
Ty jesteś mocny,
Ty jesteś wielki (por. Ps 85, 10),
Ty jesteś najwyższy,
Ty jesteś Królem wszechmogącym,
Ojcze święty (J 17, 11),
Królu nieba i ziemi (por. Mt 11, 25).
Ty jesteś w Trójcy jedyny
Pan Bóg nad bogami (por. Ps 135, 2),
Ty jesteś dobro, wszelkie dobro, najwyższe dobro,
Pan Bóg żywy i prawdziwy (por. 1 Tes 1, 9).
Ty jesteś miłością, kochaniem;
Ty jesteś mądrością,
Ty jesteś pokorą,
Ty jesteś cierpliwością (Ps 70, 5),
Ty jesteś pięknością,
Ty jesteś łaskawością;
Ty jesteś bezpieczeństwem,
Ty jesteś ukojeniem,
Ty jesteś radością,
Ty jesteś nadzieją naszą i weselem,
Ty jesteś sprawiedliwością,
Ty jesteś łagodnością,
Ty jesteś w pełni wszelkim bogactwem naszym.
Ty jesteś pięknością,
Ty jesteś łaskawością,
Ty jesteś opiekunem (Ps 30, 5),
Ty jesteś stróżem i obrońcom naszym;
Ty jesteś mocą (por. Ps 42, 2),
Ty jesteś orzeźwieniem.
Ty jesteś nadzieją naszą,
Ty jesteś wiarą naszą,
Ty jesteś miłością naszą,
Ty jesteś całą słodyczą naszą,
Ty jesteś wiecznym życiem naszym:
Wielkim i przedziwnym Panem,
Bogiem wszechmogącym, miłosiernym Zbawicielem.


(Św. Franciszek z Asyżu)Źródło: http://www.swanna.pl/prw/pisma/pisma_fr/uw_boga.html

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Wszystkie komentarze są moderowane. Administrator strony decyduje, które z nich zostaną opublikowane.