środa, 15 lutego 2012

Wskazówki ku pięknej Miłości

Nie ma recepty/przepisu na Miłość... 
Na pewno są jednak wskazówki do stosowania jak najczęściej, aby mogła się ona rozwijać.
Wiadomo potrzeba dużo cierpliwości, czasu, zaufania, nadziei-ale to nie wszystko. Czego jeszcze?


Pomocą do udzielenia odpowiedzi na to pytanie będą słowa Hymnu o miłości pochodzące z  Pierwszego Listu Św. Pawła do Koryntian, rozdział 13, wersy od 1-13 (1 Kor 13, 1-13).

Tym co poszukują Miłości życzę odnalezienia jej zgodnie z wolą Bożą; tym co ją mają, aby wzorowali się na Jezusie otaczając nią ważne dla siebie osoby, napotykanych ludzi-tych znanych osobiście czy spotykanych w różnych miejscach i okolicznościach-nie tylko dziś (14.02.2012 r,-kiedy zaczynał powstawać ten tekst), lecz każdego dnia, odpowiedzialnie i z mądrością. Dlaczego? Bo każda decyzja jest związana ze swoimi konsekwencjami (czy tego chcemy, czy nie-tak: było, jest i będzie). Piszę to także do siebie, nie tylko do czytelników: proszę pamiętajmy o tym i bądźmy odpowiedzialni w podejmowanych codziennych wyborach; każdy z nich jest ważny. Wskazówki, o których była mowa do stosowania ich w codzienności i praktyce życia to:


Hymn o miłości

13
Gdybym mówił językami ludzi i aniołów1,
a miłości bym nie miał,
stałbym się jak miedź brzęcząca
albo cymbał brzmiący.
Gdybym też miał dar prorokowania
i znał wszystkie tajemnice,
i posiadał wszelką wiedzę,
i wszelką [możliwą] wiarę, tak iżbym góry przenosił.
a miłości bym nie miał,
byłbym niczym.
I gdybym rozdał na jałmużnę całą majętność moją,
a ciało wystawił na spalenie2,
lecz miłości bym nie miał,
nic bym nie zyskał.
Miłość cierpliwa jest,
łaskawa jest.
Miłość nie zazdrości,
nie szuka poklasku,
nie unosi się pychą;
nie dopuszcza się bezwstydu,
nie szuka swego,
nie unosi się gniewem,
nie pamięta złego;
nie cieszy się z niesprawiedliwości,
lecz współweseli się z prawdą.
Wszystko znosi,
wszystkiemu wierzy,
we wszystkim pokłada nadzieję,
wszystko przetrzyma.
Miłość nigdy nie ustaje,
[nie jest] jak proroctwa, które się skończą,
albo jak dar języków, który zniknie,
lub jak wiedza, której zabraknie.
Po części bowiem tylko poznajemy,
po części prorokujemy.
10 Gdy zaś przyjdzie to, co jest doskonałe,
zniknie to, co jest tylko częściowe.
11 Gdy byłem dzieckiem,
mówiłem jak dziecko,
czułem jak dziecko,
myślałem jak dziecko.
Kiedy zaś stałem się mężem,
wyzbyłem się tego, co dziecięce.
12 Teraz widzimy jakby w zwierciadle, niejasno;
wtedy zaś [zobaczymy] twarzą w twarz:
Teraz poznaję po części,
wtedy zaś poznam tak, jak i zostałem poznany3.
13 Tak4 więc trwają wiara, nadzieja, miłość - te trzy:
z nich zaś największa jest miłość.

Przypisy:

1 Kor 13, 1 - Wyraźna aluzja do daru glosolalii.

1 Kor 13, 3 - Może ratując kogoś z pożaru. Wiele rkp i tłum. staroż. zmieniają jedną literę i tłumaczą: "abym wydał ciało celem chełpienia się".

1 Kor 13, 12 - Mowa o poznaniu przez Boga.

1 Kor 13, 13 - Lub: "Teraz".

Źródło tekstu Pisma Św.: 1 Kor 13, 1-13

Przypomina mi się kolejny raz Golgota Młodych 2011 w Serpelicach nad Bugiem: ważne, chociaż niełatwe tych kilka rekolekcyjnych dni. Otrzymanych wiele słów, wskazówek, chwil ciszy-nie tylko na tamten czas, lecz na codzienność (chociaż niełatwą). W związku z tym odkryte tam na nowo te Słowa-1 List św. Jana, rozdział 4, wers 16 (1 J 4,16):   

 16 Myśmy poznali i uwierzyli miłości,
jaką Bóg ma ku nam.
Bóg jest miłością:
kto trwa w miłości, trwa w Bogu,
a Bóg trwa w nim. 


Dlaczego się przypomniały? Na pewno nie tylko dlatego, że 26.08 był na tamtych rekolekcjach wieczorem przystąpienia do sakramentu pokuty i pojednania-spotkanie z Miłością Miłosierną przebaczającego Chrystusa. Już od dłuższego czasu myślę o napisaniu świadectwa z Golgoty Młodych 2011-ciężko to opisać w słowach... dlatego przełożenie tego na czyn-napisanie świadectwa-przez taki długi czas nie nastąpiło. Oby do czasu. 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Wszystkie komentarze są moderowane. Administrator strony decyduje, które z nich zostaną opublikowane.