wtorek, 20 lipca 2010

"Ty tylko mnie poprowadź, Panie mój..."

Chciałabym się podzielić Słowem Bożym z dnia dzisiejszego:

" Wspomnienie bł. Czesława, prezbitera


(Mi 7,14-15.18-20)

Paś lud Twój laską Twoją, trzodę dziedzictwa Twego, co mieszka samotnie w lesie - pośród ogrodów. Niech wypasają Baszan i Gilead jak za dawnych czasów. Jak za dni Twego wyjścia z ziemi egipskiej ukaż nam dziwy! Któryż Bóg podobny Tobie, co oddalasz nieprawość, odpuszczasz występek Reszcie dziedzictwa Twego? Nie żywi On gniewu na zawsze, bo upodobał sobie miłosierdzie. Ulituje się znowu nad nami, zetrze nasze nieprawości i wrzuci w głębokości morskie wszystkie nasze grzechy. Okażesz wierność Jakubowi, Abrahamowi łaskawość, co poprzysiągłeś przodkom naszym od najdawniejszych czasów.(Ps 85,2-3.5-8)

REFREN: Okaż nam, Panie, miłosierdzie Twoje


Łaskawym się okazałeś, Panie, dla Twej ziemi,
odmieniłeś los Jakuba,
odpuściłeś winę Twojemu ludowi
i zakryłeś wszystkie jego grzechy.


Odnów nas, Boże, nasz Zbawco,
poniechaj Twego oburzenia na nas.
Czyż będziesz się gniewał na nas na wieki,
czy gniew Twój rozciągniesz na wszystkie pokolenia?


Czyż to nie Ty przywrócisz nam życie,
a lud Twój w Tobie będzie się weselił?
Okaż nam, Panie, łaskę swoją
i daj nam swoje zbawienie.(J 14,23)

Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę, a Ojciec mój umiłuje go, i do niego przyjdziemy.

(Mt 12,46-50)

Gdy jeszcze przemawiał do tłumów, oto Jego Matka i bracia stanęli na
dworze i chcieli z Nim mówić. Ktoś rzekł do Niego: Oto Twoja Matka i Twoi
bracia stoją na dworze i chcą mówić z Tobą. Lecz On odpowiedział temu,
który Mu to oznajmił: Któż jest moją matką i którzy są moimi braćmi?
 I wyciągnąwszy rękę ku swoim uczniom, rzekł: Oto moja matka i moi bracia.
Bo kto pełni wolę Ojca mojego, który jest w niebie, ten Mi jest bratem, siostrą i matką.


Komentarz


Gdy Matka Jezusa i krewni przychodzą, aby z Nim pomówić,
On pokazuje, że więź z uczniami jest dla Niego równie ważna jak więź rodzinna.
Nową rodziną Jezusa stają się wszyscy ci, którzy pełnią wolę Ojca.
Wśród nich pierwsza jest Maryja, która najpełniej wcielała w życie wolę Boga.
Również dzisiejszy patron, bł. Czesław (1175-1242), dominikanin,
wsłuchiwał się w słowo Jezusa i żył wypełnianiem go.
Głosił dobroć Boga, wierząc, że dla Niego nie ma rzeczy niemożliwych,
a Jego miłosierdzie jest niewyczerpane.


Małgorzata Konarska, "Oremus" lipiec 2004, s. 83 "
 
Źródło: tekst Ewangelii oraz komentarz zaczerpnięty z elektronicznej prenumeraty czytań (http://www.mateusz.pl/czytania/prenumerata/).
 
P.S. Jest godz. 23:35.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Wszystkie komentarze są moderowane. Administrator strony decyduje, które z nich zostaną opublikowane.