wtorek, 26 sierpnia 2014

Jakie przesłanie chciałaby przekazać św. S. Faustyna gdyby żyła dziś?

"Helena Kowalska przyszła na świat 25 sierpnia 1905 roku jako trzecie z dziesięciorga dzieci Marianny i Stanisława Kowalskich, rolników ze wsi Głogowiec

Postać św. Siostry Faustyny Kowalskiej nierozerwalnie łączy się kultem Bożego Miłosierdzia, sam bowiem Bóg wybrał ją jako swoje narzędzie do rozgłaszania Jego czci. Ustanowił ją swoim głosem. Tej prostej i niewykształconej, ale jakże pokornej zakonnicy, Bóg powierzył misję Miłosierdzia.

Nim to zadanie otrzymała- przeszła przez rozliczne doświadczenia, uciski i strapienia. Pochodziła bowiem z biednej i wielodzietnej rodziny chłopskiej, Głogowcu koło Turka.

W dzieciństwie musiała więc ciężko pracować, do szkoły podstawowej uczęszczała tylko przez 3 zimny, by nauczyć się jedynie czytać, pisać i nieco rachować. W 16 roku życia podejmuje prac zarobkowych jako pomoc domowa.

W 20 r. życia po wielu trudnościach wstąpiła do Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia i przeżyła tam 13 lat.
Pracowała w kuchni, ogrodzie, piekarni i przy furcie, w kilku domach zgromadzenia, najdłużej w Płocku, Wilnie i Krakowie.
Doświadczała prób Krzyży, przechodziła oschłości wewnętrzne, silne pokusy przeciw wierze, poczucie całkowitego odrzucenia przez Boga, a także choroby i niezrozumienie ze strony otoczenia. Z jej dzienniczka dowiadujemy się, że w czasie prywatnego objawienia w Płocku 22.02. 1931 r. otrzymała polecenie od Pana Jezusa, by szerzyła kult Miłosierdzia Bożego, oraz postarała się o namalowanie obrazu Pana Jezusa Miłosiernego, ze wzoru jakiego widziała. Przeszedłszy przez wiele doświadczeń i chorobę gruźlicy płuc, 5 października 1938r odchodzi do Pana po nagrodę wieczną- zgodnie z zapowiedzi w 33r.- życia.
Sława jej świętości i posłannictwa szybko rosła i sięgała daleko poza granice kraju.
Ukoronowaniem tego jest beatyfikacja w Rzymie dn. 18.04.1993 r. przez Ojca- Św, Jana-Pawła II, a następnie kanonizacja 30.04.2000 r.

Do Sanktuarium w Krakowie- Łagiewnikach, gdzie znajduje się osławiony obraz Jezusa Miłosiernego i grób Siostry Faustyny, bardzo licznie pielgrzymują wierni z całego świata, by w tym miejscu wielbić Boże Miłosierdzie i wypraszać sobie łaski.

Na czym polega to posłannictwo? Na przypomnieniu zawsze aktualnej prawdy wiary, Jej świadectwa życia, słowa i modlitwy i ufności. Pismo św. Potwierdza powyższe orzeczenie: " Ufajcie, jam jest, nie lękajcie się "/Mk6/.

Świętość życia siostry Faustyny i heroiczność jej cnót jest najlepszym dowodem potęgi i skuteczności działania Bożego Miłosierdzia w duszy wiernej natchnieniom Ducha Św. Pan Jezus przypomina przez s. Faustynę, co ostatecznie będzie się liczyło, a mianowicie Miłosierdzie Boże i Miłosierdzie nasze.
S. Faustyna, odkrywając na nowo Boga bogatego w miłosierdzie, prowadzi nas na znane i nieznane drogi przystępu i doświadczenia Miłosierdzia Bożego. Całym swym życiem wielbiła Boga przez potęgowanie ufności i pragnienie całkowitego przemienienia się, by żyć żywym odbiciem Miłosierdzia Bożego dla innych.
To warunki jakie Pan Jezus stawiał S. Faustynie.
Żywa pamięci o S. Faustynie, i rozliczne cuda zdziałane za Jej wstawiennictwem stały się podstawą do wzniesienia Jej na ołtarze, najpierw jako błogosławioną,, a w roku Jubileuszu 2000, 30 kwietnia ogłoszenie Jej święta przez Jana Pawła II. Uroczystość odbyła się w Krakowie i na placu św. Piotra w Rzymie-równocześnie za pomocą telemostu TV.
Tak zaangażowany autorytet Urzędu Nauczycielskiego Kościoła w osobie Jana Pawła II w posłannictwo S. Faustyny, zobowiązuje nas synów i córki Kościoła do jej pełniejszego otwarcia się na to posłannictwo i docieranie z nim do wszystkich dusz, zwłaszcza grzesznych i strapionych".

Źródło: http://www.milosierdzieboze.pl/faustyna.php?text=20 

Mam obrazek z wizerunkiem św. S. Faustyny Kowalskiej, na którego odwrocie jest taka modlitwa do Jezusa za jej wstawiennictwem:

"Modlitwa o uproszenie łask za przyczyną św. Siostry Faustyny

O Jezu, któryś świętą Faustynę uczynił wielką czcicielką nieograniczonego miłosierdzia Twego, racz za jej wstawiennictwem, jeśli to jest zgodne z najświętszą wolą Twoją, udzielić mi łaski..., o którą Cię proszę. Ja grzeszny nie jestem godzien Twego miłosierdzia, ale wejrzyj na ducha ofiary i poświęcenia Siostry Faustyny i nagródź jej cnotę, wysłuchując próśb, które za jej przyczyną z ufnością do Ciebie zanoszę.

Ojcze nasz..., Zdrowaś Maryjo..., Chwała Ojcu...

Święta Siostro Faustyno - módl się za nami.

Imprimatur
Franciszek kard. Macharski
Metropolita Krakowski
Kraków, 20 stycznia 2000".


Myśli niepozbierane w całość ode mnie:
Ktoś może zastanawia się dlaczego tak późno piszę. Nie potrafię teraz odpowiedzieć na to pytanie.
Wiem, że tej notki miało nie być. Jednak jest. Coś we mnie zachęcało mnie, aby napisać. Duch św. czuwa i prowadzi. Może to chciał mi Jezus dać do zrozumienia, iż jest obok nawet, mimo ciężkich dni, czy moich wątpliwości lub innych niełatwych spraw.

Zatrzymałam się... i myślę czym jest prawdziwa Miłość: wierna i miłosierna.

Św. Faustyno Apostołko Bożego Miłosierdzia ukazująca nam prawdziwe Oblicze Boga proszę módl się za nami.

Spróbuję zatrzymać się nad rozważaniem o Bożym Miłosierdziu (jestem w trakcie lektury i przemyśleń "Dzienniczka świętej s.M. Faustyny Kowalskiej: Miłosierdzie Boże w duszy mojej").

Jeśli ktoś ma możliwość: w wersji książkowej, audio, elektronicznej-to zachęcam do zatrzymania się w tej pędzącej rzeczywistości nad przesłaniem Bożego Miłosierdzia w czasie rozważań tekstu "Dzienniczka św. S. Faustyny Kowalskiej). Dlaczego? To wymagający, ale piękny czas. Święci to ludzie, których dobre cechy warto naśladować. Oni też nie mieli w życiu łatwo, ale pozwolili na to, aby współpracować w swojej codzienności z łaską Bożą.

Pytanie do siebie oraz  do tych znanych i nieznanych ludzi, którzy przeczytają tutaj:
Może każdy z nas spróbuje się zastanowić osobiście-najlepiej w ciszy nad tym-"Co siostra Faustyna chciałaby nam przekazać w tych czasach i w tym miejscu, gdzie aktualnie żyjemy?". Tak sobie głośno myślę m.in. nad takim pytaniem, ale nie tylko.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Wszystkie komentarze są moderowane. Administrator strony decyduje, które z nich zostaną opublikowane.