piątek, 29 czerwca 2012

Modlitwy ku czci Najświętszego Serca Jezusa.

Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa:

 Kyrie, elejson. Chryste, elejson. Kyrie, elejson. 
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas. 

Ojcze z nieba, Boże-zmiłuj się nad nami. 
Synu, Odkupicielu świata, Boże-zmiłuj się nad nami. 
Duchu Święty,Boże-zmiłuj się nad nami. 
Święta Trójco, Jedyny Boże-zmiłuj się nad nami. 
(Komentarz: po każdym wyzwaniu z Sercem Jezusa i jego rozwinięciu powtarza się wezwanie: zmiłuj się nad nami, np.
 Serce Jezusa, Syna Ojca Przedwiecznego-zmiłuj się nad nami). 
Cały tekst modlitwy po kliknięciu na czytaj więcej-rozwinięcie tekstu.


Serce Jezusa, Syna Ojca Przedwiecznego-zmiłuj się nad nami. 
Serce Jezusa, w łonie Matki Dziewicy przez Ducha Świętego utworzone-
Serce Jezusa, ze Słowem Bożym istotowo zjednoczone-
Serce Jezusa, nieskończonego majestatu-
Serce Jezusa, świątynio Boga- 
Serce Jezusa, przybytku Najwyższego-
Serce Jezusa, domie Boży i bramo niebios-
Serce Jezusa, gorejące ognisko miłości-zmiłuj się nad nami. 
Serce Jezusa, sprawiedliwości i miłości skarbnico-
Serce Jezusa, dobroci i miłości pełne-
Serce Jezusa, cnót wszelkich bezdenna głębino-
Serce Jezusa, wszelkiej chwały najgodniejsze-
Serce Jezusa, królu i zjednoczenie serc wszystkich-
Serce Jezusa, w którym są wszystkie skarby mądrości i umiejętności-
Serce Jezusa, w którym mieszka cała pełnia Bóstwa-
Serce Jezusa, w którym sobie Ojciec bardzo upodobał-
 Serce Jezusa, z którego pełni wszyscyśmy otrzymali-
Serce Jezusa, odwieczne upragnienie świata-
Serce Jezusa, cierpliwe i wielkiego miłosierdzia-
Serce Jezusa, hojne dla wszystkich, którzy Cię wzywają-
Serce Jezusa, źródło życia i świętości-
Serce Jezusa, przebłaganie za grzechy nasze-
Serce Jezusa, zelżywością napełnione-
Serce Jezusa, dla nieprawości naszych starte-
Serce Jezusa, aż do śmierci posłuszne-
Serce Jezusa, włócznią przebite-
Serce Jezusa, źródło wszelkiej pociechy-
Serce Jezusa, życie i zmartwychwstanie nasze-
Serce Jezusa, pokoju i pojednanie nasze-
Serce Jezusa, krwawa ofiaro grzeszników-
Serce Jezusa, zbawienie ufających Tobie-
Serce Jezusa, nadziejo w Tobie umierających-
Serce Jezusa, rozkoszy wszystkich Świętych-

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata-przepuść nam, Panie. 
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata-wysłuchaj nas, Panie. 
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata-zmiłuj się nad nami. 

K. (Kapłan): Jezu cichy i pokornego serca. 
W. (Wierni): Uczyń serca nasze według Serca Twego. 

 Módlmy się: Wszechmogący, wieczny Boże, wejrzyj na Serce najmilszego Syna swego i na chwałę, i zadośćuczynienie, jakie w imieniu grzeszników Ci składa, † daj się przebłagać tym, którzy żebrzą Twojego miłosierdzia, * i racz udzielić przebaczenia w imię tegoż Syna swego, Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków. Amen. 

Akt poświęcenia całego rodzaju ludzkiego Sercu Jezusowemu: 

O Jezu Najsłodszy. Odkupicielu rodzaju ludzkiego, wejrzyj na nas, korzących się u stóp Twego ołtarza. Twoją jesteśmy własnością i do Ciebie należeć chcemy. Oto dzisiaj każdy z nas oddaje się dobrowolnie Najświętszemu Sercu Twemu, aby jeszcze ściślej zjednoczyć się z Tobą. Wielu nie zna Ciebie wcale, wielu odwróciło się od Ciebie, wzgardziwszy przyka­zaniami Twymi. Zlituj się nad jednymi i drugimi, o Jezu najłaskawszy, i pociągnij wszystkich do świętego Serca swego. Królem bądź nam, o Panie, nie tylko wiernym, którzy nigdy nie odstąpili od Ciebie, ale i synom marnotrawnym, którzy Cię opuścili. Spraw, aby do domu rodzicielskiego wrócili co prędzej i nie zginęli z nędzy i głodu. Króluj tym, których albo błędne mniemania uwiodły, albo niezgoda oddziela; przywiedź ich do przystani prawdy i jedności wiary, aby rychło nastała jedna owczarnia i jeden pasterz. Użycz Kościołowi Twemu bezpiecznej wolności. Udziel wszystkim narodom spokoju i ładu. Spraw, aby ze wszystkiej ziemi, od końca do końca jeden brzmiał głos: Chwała bądź Bożemu Sercu, przez które stało się nam zbawienie, jemu cześć i chwała na wieki. Amen.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Wszystkie komentarze są moderowane. Administrator strony decyduje, które z nich zostaną opublikowane.